Δελτίο τύπου / Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας

Πρόσκληση για μαθήματα χορού, λύρας και λαούτου

Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας

Ο Σύλλογος Κρητικών Ν. Ημαθίας αποσκοπώντας στη διατήρηση της παράδοσης και στη μετάδοση των εθίμων της Κρητικής κουλτούρας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να παρακολουθήσει μαθήματα χορού, λύρας και λαούτου.

Τμήματα Ενηλίκων : Δευτέρα 6-9 μ.μ.
Αρχάριοι: 6-7 μ.μ.
Προχωρημένοι: 7-8 μ.μ.
Επιδείξεων: 8-9 μ.μ.

Τμήμα Παιδικό: Τετάρτη 6-7 μ.μ.

Τμήμα Λύρας & Λαούτου: Τετάρτη 7-9 μ.μ.

Εκ του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Αλιγιζάκης Στυλιανός