φωτογραφία ημέρας

Καλό καλοκαίρι!

...

αλέξανδρος-κόγκας

photoshooter @ arive.gr