φωτογραφία ημέρας

Οίνος ευφραίνει καρδίαν ανθρώπου

του ιάκωβου-καγκελίδη