φωτογραφία ημέρας

Είμαστε πλασμένοι ο ένας για τον άλλο...

της δέσποινας-φάκα