φωτογραφία ημέρας

Βουτιά για το σταυρό

του γιάννη-ζιώρη