φωτογραφία ημέρας

" Verba volant, scripta manent"... τα λόγια πετούν, τα γραπτά μένουν!!!

της δέσποινας-φάκα