φωτογραφία ημέρας

Προσοχή! Μοιράζω τύχη...

του ιάκωβου-καγκελίδη