φωτογραφία ημέρας

Ότι κατεβάσει το ποτάμι...

του ιάκωβου-καγκελίδη