φωτογραφία ημέρας

Δεν μετρώ τις ώρες εκτός αν έχουν ήλιο.

της δέσποινας-φάκα