φωτογραφία ημέρας

«Σούζα» το αλογάκι

της νίκης-ζερβού