φωτογραφία ημέρας

Και στο βάθος ομίχλη...

του κώστα-τσέπουρα