τραγούδι ημέρας

Kozmic Blues [Janis Joplin]

Το Kozmic Blues πρόκειται για ένα τραγούδι, το οποίο αιχμαλωτίζει την πεμπτουσία της Janis Joplin.

επιλογή-οδυσσέας-κοσμάτος

@ arive.gr