τραγούδι ημέρας

Roadhouse Blues [The Doors]

'Let it roll, baby, roll
Let it roll, all night long'

επιλογή-πωλίνα-ταϊγανίδου

@ arive.gr