τραγούδι ημέρας

Happy Together [The Turtles]

'I think about you day and night, it's only right
To think about the girl you love and hold her tight'

επιλογή-πωλίνα-ταϊγανίδου

@ arive.gr