τραγούδι ημέρας

Magnificent [U2]

'I was born to be with you in this space and time'

επιλογή-πωλίνα-ταϊγανίδου

@ arive.gr