τραγούδι ημέρας

Love me Do [The Beatles]

"You know I love you, I'll always be true, So please, love me do"

επιλογή-πωλίνα-ταϊγανίδου

@ arive.gr