τραγούδι ημέρας

Dani California [Red Hot Chili Peppers]

"Who knew the other side of you, Who knew what others died to prove, Too true to say goodbye to you"

επιλογή-αλέξανδρος-παναγιωτίδης

@ arive.gr