τραγούδι ημέρας

Άνεμε [Ερωφίλη]

Αρχικά προκαλεί μια νοσταλγία για το παλιό, οικείο άκουσμα αλλά ταυτόχρονα ξαφνιάζει ευχάριστα με την σύγχρονη (μουσική) αισθητική τους

επιλογή-νόρα-καραμιχάλη

@ arive.gr