τραγούδι ημέρας

Hotel California [The Eagles]

"Such a lovely place, such a lovely face"

επιλογή-πωλίνα-ταϊγανίδου

@ arive.gr