τραγούδι ημέρας

Willie the Pimp [Frank Zappa]

"I'm a little pimp with my hair gassed back"

επιλογή-αλέξανδρος-παναγιωτίδης

@ arive.gr