τραγούδι ημέρας

Simple Man [Lynyrd Skynyrd]

"Forget your lust for the rich man's gold, all that you need is in your soul"

επιλογή-πωλίνα-ταϊγανίδου

@ arive.gr