τραγούδι ημέρας

People Are Strange [The Doors]

"When you're strange, no one remembers your name"

επιλογή-πωλίνα-ταϊγανίδου

@ arive.gr